Plask & Leg 

Det er samspillet mellem barnets bevægelser og vandets opdrift, modstand og tryk, der udfordrer motorikken. Barnets syv sanser bliver også stimuleret: Syns-, høre-, lugte-, smags-, berørings-, led og muskel- samt labyrintsansen.

Udover den sansemotoriske udvikling den gode kontakt, vil vi arbejde videre med at fastholde barnets naturlige glæde ved vand, så vi undgår vandskræk senere i dit barns liv, arbejde videre med barnet naturlige respekt og forsigtighed i vandet samt øve selvredning.
Vi vil i undervisningen lave øvelser og aktiviteter, der er tilpasset dit barns motoriske, fysiske, sociale og kognitive udvikling og samtidig som tager udgangspunkt i svømningen grundelementer: Fremdrift, respiration, balance og elementskift.
 
Det vi arbejder med den første periode er at kunne:
 • Hoppe i vandet uden hjælp med/uden en Aqua orm
 • Dyppe hagen, munden, næsen, ørene, håret og ansigtet i vandet.
 • Dykke hele hovedet under vand
 • Puste bobler i vandet med næsen
 • Hoppe i vandet fra kanten, fra plader m.m., hvor mor eller fra griber
 • Sætte som en raket fra kanten
 • Forøvelse til crawl armtag med samlede fingre.
 • Holde balancen i vandet med/uden en Aqua orm
 • Kunne flyde udstrakt på maven og ryggen med/uden en Aqua orm
 • Svømme crawl ben på maven og ryggen med Aqua orm/plade.
 • Bevæge sig sikkert rundt i vandet på både maven og ryggen med Aqua orm
Brug vores Holdvælger eller tag kontakt til svømmeskolelederen (svommeskole@vejlesvommeklub.dk) for hjælp til at vælge det rette hold.